Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Історія України та
Сіверщини до ХVІІІ ст.


- Історія Лівобереженої
України та Чернігово-
Сіверщини (ХІХ ст)


- Історія України та
Придесення ( ХХ- ХХІ ст.)


- Філософія

- Історія міст і сіл

- Підручники
Історія міст і сіл

О.О.Павленко, С.О.Павленко

В історичних нарисах дослідників на основі архівних документів, газетних джерел, спогадів відтворене багате історичне минуле та сьогодення села Дягови Менського району. Книга розрахована на краєзнавців, школярів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.


Леп'явко С. А.

"Чернігів – європейське місто" належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики Чернігівщини. В основу книги професора Сергія Леп'явка покладена коротка історія Чернігова, видана 2009 р. Нова праця доповнена матеріалами з історії архітектури та культури столиці Сіверщини, що є найкращими свідченнями причетності міста до європейського простору. Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень "Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".


Бойко В. М., Пригоровський В. М.

"Сосниця – європейське місто" належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики та краєзнавці Чернігівщини. Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень "Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".


Губський О. Ф.

"Короп – європейське місто" належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Йдеться про краєзнавчий нарис, що висвітлює минуле Коропа, його європейські аспекти. Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень "Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".


Самойленко Г.В., Самойленко О.Г.

"Ніжин – європейське місто" належить до серії видань, присвячених розгляду міст та містечок Чернігівщини, що мають давню історію, з точки зору їх європейської ідентичності. Авторами праць є провідні науковці, історики Чернігівщини. У книзі висвітлюються основні історичні та соціально-культурні віхи розвитку тисячолітнього Ніжина як європейського міста. Вона адресована всім, хто любить і шанує свій рідний край. У виданні використані фото В. М. Кичка, М. А. Михайленка, Т. Д. Пінчук, а також архівні матеріали. Підготовка видань здійснюється в рамках проекту Сіверського інституту регіональних досліджень "Продовження діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів" за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".


Місюра О.О.

Книга знайомить з основними віхами історії містечка Олишівка, що на Чернігівщині, з подіями, відомими людьми, побутом, традиціями та фольклором олишівців.


С.О.Павленко

У книзі зібрані матеріали про назви кутків, полів, лугів, урочищ, долин, ярів та інших об'єків рельєфу населених пунктів Придесення. Видання стане у пригоді краєзнавцям, історикам, філологам, усім, хто цікавиться історією рідного краю.


В.Е.Чухно

Настоящая книга содержит в себе краткие сведения о заселении Середино-Будского района Сумской области, времени основания большинства его населённых пунктов, их дореволюционной истории, количестве проживавших в них жителей и т.д. В ней приведены биографии наиболее известных уроженцев Серединобудщины, краткие сведения о некоторых основателях хуторов и сёл, помещены портреты ряда владельцев населённых пунктов и т.п. Книга написана на языке большинства населения Середино-Будского района. Она имеет справочный характер и будет интересна не только жителям Серединобудщины, но и всем, кто интересуется историей Украины.


І.Кужильний

Ця книга про історію села Звеничів, що на Ріпкинщині, заснованого на право- му березі літописної річки Свинь більше як тисяча років тому, незвичайні долі його людей, їх героїку і трудову звитягу, палку любов до рідного краю. Воно не потрапило на сторінки давніх літописів, але відоме на Чернігівщині своєю давньоруською державною фортецею, гарнізон якої контролював тут єдиний сухий «коридор» серед непрохідних Замглайських боліт на найкоротшому стратегіч- ному шляху з Києва і Чернігова «у радимичі» (по-сучасному до Білорусі), курганним могильником, іншими археологічними пам’ятками. А ще одним з найбільш значних скарбів арабських монет і срібних виробів Х ст. у Східній Європі, знайденим тут у минулому столітті. У книзі розповідається про топоніміку села, подано великі добірки надзвичайних подій та пригод і веселих усмішок звеничівців.


Д.Казіміров

У виданні здійснено публікацію перепису с. Дягови, укладеного під час проведення у 1765-1769 рр. Генерального опису Лівобережної України. Книга містить 93 документи (оригінали, копії, чернетки), що включать відомості про козацьке та посполите (піддане) населення с. Дягови, угоди купівлі-продажу маєтностей. В них міститься інформація про кількість дворів у Дягові, їхню забудову та населеність. Джерело дає уявлення про чисельність мешканців села, їх походження, соціальний статус, вік, стан здоров’я, структуру та розміри сімей, господарську діяльність тощо. Для істориків, краєзнавців, студентів та широкого кола читачів.


 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.