Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Історія України та
Сіверщини до ХVІІІ ст.


- Історія Лівобереженої
України та Чернігово-
Сіверщини (ХІХ ст)


- Історія України та
Придесення ( ХХ- ХХІ ст.)


- Філософія

- Історія міст і сіл

- Підручники
Історія України та Сіверщини до ХVІІІ ст.
Леп’явко С.

Протягом останнього десятиріччя українська історична наука успішно займається дослідженням раніше закритих проблем і "білих плям" шляхом широкого залучення нового фактичного матеріалу і відмови від ідеологічних штампів радянських часів. У цьому відношенні маємо беззаперечні здобутки, їх визнання і запровадження в широку практику через навчальний і виховний процес. Водночас, з кожним роком стає все очевиднішим, що для дійсно сучасного розуміння нашого минулого необхідно шукати нові напрямки, методи і методології наукових пошуків.

С.О.Павленко

Редактор Олена ТКАЧЕНКО

Рецензент Олександр ДОБРИЦЯ

У книзі-дослідженні С.Павленка "Князь Михайло Чернігівський та його виклик Орді" розповідається про життя і діяльність одного з відомих представників Ольговичів, героїчний вчинок-протест якого мав великий резонанс у другій половині XIII сторіччя серед поневолених монголо-татарами русичів.

С.О.Павленко

Книга С. Павленка присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII - початку XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов'язані з цією неординарною постаттю. Розрахована на науковців, студентів та широке коло читачів.

Книга на російській мові - mazepa_ru.doc

С.О.Павленко

Доба І. Мазепи (кінець XVII – початок ХVІІІ ст.) – це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки не бачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприк інці XVII – початку XVIIІ ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття. Показати доброчинну позицію і роль гетьмана у церковно-духовних, культурницьких процесах – головна мета студії.

С.О.Павленко

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить українського читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687–1709 рр. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

С.О.Павленко

У студії мазепознавця С. Павленка висвітлений інтимний світ гетьмана Івана Мазепи, який не тільки був великим мецена- том, мужнім захисником та оборонцем Вітчизни, а й палко кохав.

С.О.Павленко

В исторических заметках С. Павленко глубоко освещает вопросы восстания мазепинцев. Автор опровергает многочисленные подтасовки-фальсификации истории Гетманщины, ошибочные трактовки событий 1708-1709 гг. в Украине

С.О.Павленко

У новій студії мазепознавця С. Павленка уперше грунтовно проаналізовано зображення гетьмана І. Мазепи, визначено достовірні з них та хибні, легендарні.

Книга розрахована на істориків, мистецтвознавців, культурологів та усіх, хто цікавиться історією України.


Половець В.М.

Монографія присвячена дослідженню походження, політичного і соціально-економічного устрою та культурного життя половців, які упродовж 200 років перебування на кордоні з Київською державою пройшли шлях від табірних кочувань до утворення кочових державних об’єднань в соціально-економічному плані і від воєнної демократії – до феодалізму. Розрахована на науковців, вчителів, студентів, широке коло читачів.

Каталог «альдин» з фондів бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя продовжує серію еидань, спрямованих на Бібліографічне розкриття фондових колекцій одного з найдавніших науково-просвітницьких книжкових зібрань Лівобережної України І містить у собі детальний науковий опис стародруків XVI століття, що побачили світ у венеціанській друкарні славетного італійського вченого-гуианіста І друкаря Альда Мануція та його нащадків Текстовий опис нечисленної, але надзвичайне цінної колекції «альднн» бібліотеки НДУ імені М. Того ля супроводжується передмовою та альбомом Ілюстрацій.

Видання присвячене 190-рІччю заснування бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та розраховане на фахівців-книгознавців, бібліотекознавців, істориків, філологів, культурологів, студентів та широкий читацький загал, якому цікава антична спадщина. Історія книгодрукування та діяльність італійських гуманістів доби Відродження.

Перший випуск «Каталогу книжкових пам’яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів Лівобережної України і містить у собі детальний науково-бібліографічний опис стародруків XVI - першої половини XVIII з колекції «РоІопіса». Історико-книгознавча інформація про стародруки ніжинської університетської бібліотеки вводиться у науковий обіг уперше. Текстовий опис колекції супроводжується детальною передмовою, альбомом ілюстрацій та науково-бібліографічним апаратом.

Видання розраховане на фахівців-книгознавців, істориків, філологів, культурологів, студентів та широкий читацький загал, якому небайдужа історія книги, книжної культури та польсько-українських взаємин.

В книгу вошли уникальные исследовательские, документальные и иллюстративные материалы, которые рассказывают о деятельности выдающихся греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Феодосия, Зоя, Анастасия, Иоанна, Михаила и Николая Зосимов, живших на рубеже XVIII-XIX вв. Авторы очерков увлекательно повествуют о деятельности Нежинского греческого братства, о борьбе греческого народа за национальную независимость, о жизни, благотворительности и книгоиздательской деятельности Зосимов в Украине, России и Греции, об их связях с греческой патриотической организацией «Филики Этерия».

Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей греческо-украинских культурно-политических связей в XVIII-XIX вв.

Популярне ілюстроване видання

Видання Всіхсвятської парафії м. Ніжина Української Православної Церкви Київського Патріархату та Ніжинського Православного Молодіжного Братства імені Св. Іоана Тобольського

Адруг А.К.

Дослідження кандидата мистецтвознавства, члена Національної спілки художників України А.К. Адруга присвячено архітектурі Чернігова другої половини XVII - початку XVIII століть - цікавій, але не достатньо дослідженій сторінці вітчизняного зодчества. Видання призначається як для фахівців, так і для широкого кола шанувальників архітектури та мистецтва.
 
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.