Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Історія України та
Сіверщини до ХVІІІ ст.


- Історія Лівобереженої
України та Чернігово-
Сіверщини (ХІХ ст)


- Історія України та
Придесення ( ХХ- ХХІ ст.)


- Філософія

- Історія міст і сіл

- Підручники
Історія Лівобережної України та Чернігово-Сіверщини (ХІХ ст.)
Ячменихин К.М.

В монографии доктора исторических наук К.М. Ячменихина ана-лизируются причины создания военных поселений в России, особенно-сти их функционирования. Особенное внимание уделяется социальной, административной и хозяйственной структуре этого уникального госу-дарственного института первой половины XIX в. Книга предназначена для специалистов-историков, студентов и преподавателей гуманитарных специальностей, для читателей, интере-сующихся российской историей.

В.М. ПОЛОВЕЦЬ

Монографія присвячена дослідженню історії кооперації Лівобережної України, етапа її становлення, організаційним принципам, загальним основам та структурі кооперативної мережі. Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії і практики української кооперації. Досліджені фундаментальні теоретичні питання участі земства в розвитку кооперативного руху та ставлення держави до кооперації. Розрахована на науковців, викладачів та студентів, членів кооперативних товариств, широкого кола читачів, які цікавляться ідеєю економічної самодопомоги сільського та міського населення.


В.М. ПОЛОВЕЦЬ

Монографія присвячена дослідженню життя, громадської та наукової діяльності Ф.М. Уманця, відомого земця, юриста, історика, краєзнавця, який належав до типових представників старої інтелігенції, що вбачала свій обов’язок перед суспільством у збереженні і популяризації історико-культурної спадщини. Своєрідна постать Ф.М. Уманця тільки-но повертається з фактичного забуття. Його ім’я, на жаль, мало що говорить сучасному читачеві. Між тим, він відіграв важливу роль у зміцненні земських установ на Чернігівщині, розвитку історичного краєзнавства, музейної та архівної справи. Діяльність Федора Михайловича пов’язана безпосередньо з Чернігівською архівною комісією, в якій він у 1896 р. очолював редколегію. Науковий доробок Ф.М. Уманця складається з низки монографій, наукових статей, розвідок та документальних публікацій, що чекають на своїх дослідників. Розрахована на науковців, викладачів, краєзнавців, широке коло читачів.

Книга являє собою наукове видання листів О. Кониського (1836 - 1900) до І. Шрага (1847 - 1919), написаних у 90-х рр. XIX ст. У них відображено маловідомі подробиці особистого та громадського життя О. Кониського, міститься чимало цінної інформації про український національно-визвольний рух кінця XIX ст. Розрахована на науковців, викладачів, краєзнавців, широке коло читачів.
   
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.