Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- До 1100-ліття першої
літописної згадки про
Чернігів


- Чернігівський державний
педагогічний університет
ім.Т.Г.Шевченка


- Ніжинський державний
педагогічний університет
ім.М.Гоголя


- Чернігівський історичний
музей ім.В.Тарновського


- Батуринський історико-
культурний заповідник
"Гетьманська столиця"


- Національний
архітектурно-історичний
заповідник "Чернігів
стародавній"


- Державний історико-
культурний заповідник у
м.Глухові


- Сіверський інститут
регіональних досліджень
До 1100-ліття першої літописної згадки про Чернігів

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. На підставі маловідомих і нововиявлених документів та матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, у книзі висвітлено розвиток міста та його округи за доби середньовіччя й ранньомодерного часу у контексті історії Центрально-Східної Європи.

Для науковців, викладачів, учителів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.