Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- До 1100-ліття першої
літописної згадки про
Чернігів


- Чернігівський державний
педагогічний університет
ім.Т.Г.Шевченка


- Ніжинський державний
педагогічний університет
ім.М.Гоголя


- Чернігівський історичний
музей ім.В.Тарновського


- Батуринський історико-
культурний заповідник
"Гетьманська столиця"


- Національний
архітектурно-історичний
заповідник "Чернігів
стародавній"


- Державний історико-
культурний заповідник у
м.Глухові


- Сіверський інститут
регіональних досліджень
Сіверський інститут регіональних досліджень
У книзі вмішено матеріали міжнародної наукової конференції «Україна — Росія: діалог історіографій», що проходила у Чернігові 22—25 серпня 2002 р. за участю істориків з Канади. США, Росії та України. Зроблена спроба проаналізувати деякі аспекти розвитку української га російської історіографій в умовах, що склалися після розпаду СРСР, виявити їх національні особливості, тенденції, фактори, що їх обумовлюють, а також спільні проблеми. Видання призначено для істориків, політологів, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України та Росії.

Книга вміщує матеріали науково-практичної конференції, яка проходила в Чернігові 4 жовтня 2007 р. Статті присвячені історії адміністративно-територіального устрою Чернігово- Сіверщини, основних етапів його формування і змін: від князівства, воєводства, полків і губернії до радянської доби та періоду відновлення незалежності України. Видання розраховане на широке коло читачів: істориків, політологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також студентів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, всіх тих, хто цікавиться питаннями історії утворення і функціонування регіональних адміністративно- територіальних одиниць.

У збірці вміщено матеріали, що узагальнюють результати реалізації проекту «Розробка та сприяння запровадженню статутів територіальних громад в Чернігівській області», який здійснював Сіверський інститут за підтримки Міжнародного фонду „Відродження". У статтях аналізують різні аспекти, пов'язані з ухваленням статутів територіальних громад, розглядаються історичні традиції місцевого самоврядування в Україні, запровадження Магдебургії. У книзі також вміщено проекти статутів територіальних громад, практичні рекомендації стосовно їх ухвалення та нормативні акти, на підставі яких здійснюється реєстрація статутів. Видання розраховано на працівників органів місцевого самоврядування та органів державної влади, представників громадських організацій, всіх, хто цікавиться проблемами становлення в Україні місцевого самоврядування.

До видання увійшли матеріали «круглого столу» «Деякі питання сучасних українсько-російських взаємин», що відбувся 1 липня 2008 р. в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів: виступ керівника Центру українських досліджень Інституту Європи РАН, головного редактора журналу «Современная Европа», радника Михайла Горбачова, кандидата історичних наук Віктора Мироненка, який ділиться своїми думками щодо україно-російських взаємин, та наступна дискусія. Книга призначена для державних службовців, політологів, дипломатів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями сучасних українсько-російських стосунків.
   
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.