Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

Основні вимоги до змісту та оформлення статей

Редакція журналу "Сіверянський літопис" приймає наукові статті загальним обсягом до 0, 25 д.а. -0,5 д.а. 20000 - 40 000 знаків ( матеріали в межах 1 д.а. потребують узгодження !) з актуальних проблем історії Лівобережної України. Редакція також заохочує розвідки про становлення та розвиток козацьких гетьманатів, друкує джерела ХVІІ - XVІІІ ст.

Вимоги до оформлення статей:

- Обсяг - до 0,5 д.а. (10-14 сторінок, 40 000 знаків).
- Параметри сторінки - верхнє поле - 2 см; нижнє - 2 см; праве - 3 см; ліве - 1 см.
- Шрифт - Times New Roman.
- Кегль - 14.
- Міжрядковий інтервал - 1,5 інтервали.
- Посилання - автоматичні, числові, у кінці статті.
- Нумерація сторінок - угорі праворуч.
- Мова - українська.
-УДК.
- У кінці посилань (списку літератури) - інформація про автора ( із зазначенням імені та по батькові), адреса, телефон.
- На початку статті - українська анотація.
-У кінці статті, після зносок - російська та англійські анотації.

Роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора)надсилається разом з електронним варіантом на диску на таку адресу: 14032 м.Чернігів, вул Доценка, 26 а, к.12 ПАВЛЕНКО Сергій Олегович.
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.