Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- До 1100-ліття першої
літописної згадки про
Чернігів


- Чернігівський державний
педагогічний університет
ім.Т.Г.Шевченка


- Ніжинський державний
педагогічний університет
ім.М.Гоголя


- Чернігівський історичний
музей ім.В.Тарновського


- Батуринський історико-
культурний заповідник
"Гетьманська столиця"


- Національний
архітектурно-історичний
заповідник "Чернігів
стародавній"


- Державний історико-
культурний заповідник у
м.Глухові


- Сіверський інститут
регіональних досліджень
Національний архітектурно-історичний заповідник
"Чернігів стародавній"

Перший випуск наукової збірки "Чернігівські старожитності" продовжує публікацію наукових досліджень,присвячених історії, археології, архітектурі і мистецтву давнього, середньовічного і сучасного Чернігова, його економічним і культурним зв’язкам з Візантією, Росією та Білоруссю.
Основу даної збірки складають матеріали VII наукової конференції "Старожитності Чернігово - Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині", яку проводив Національний архітектурно - історичний заповідник "Чернігів стародавній" 18 - 19 жовтня 2007 року.
Видання буде цікаве історикам, археологам, музейним працівникам, мистецтвознавцям, а також всім, хто цікавиться матеріальною і духовною культурою Чернігівщини.
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.