Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- До 1100-ліття першої
літописної згадки про
Чернігів


- Чернігівський державний
педагогічний університет
ім.Т.Г.Шевченка


- Ніжинський державний
педагогічний університет
ім.М.Гоголя


- Чернігівський історичний
музей ім.В.Тарновського


- Батуринський історико-
культурний заповідник
"Гетьманська столиця"


- Національний
архітектурно-історичний
заповідник "Чернігів
стародавній"


- Державний історико-
культурний заповідник у
м.Глухові


- Сіверський інститут
регіональних досліджень
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка
Матеріали збірника висвітлюють широке коло проблем історії Росії в імперський період: з початку ХVIІI ст. - до 1917 року. Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів.

(Файл в архіві. Розмір файлу 3,5 Мb)

Третій випуск матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа»: проблеми, пошуки, тенденції», започаткованого на кафедрі українознавства і політології у 1998-1999 навчальному році, включає доповіді викладачів кафедри, підготовлені на основі вивчення різноманітних джерел, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу. Автори висвітлюють проблеми, обговорені під час роботи постійно діючого семінару.

(Файл в архіві. Розмір файлу 0,725 Мb)

Четвертий випуск матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», започаткованого на кафедрі українознавства і політології у 1998-1999 навчальному році, включає доповіді викладачів, підготовлені на основі вивчення джерел, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу. Автори висвітлюють проблеми, обговорені під час роботи постійно діючого семінару.

(Файл в архіві. Розмір файлу 0,585 Мb)

Восьмий випуск матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», започаткованого на кафедрі українознавства і політології у 1998-1999 навчальному році, включає доповіді викладачів, підготовлені на основі вивчення джерел, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу. Автори висвітлюють проблеми освіти, обговорені під час роботи постійно діючого семінару.

(Файл в архіві. Розмір файлу 0,706 Мb)

Дев’ятий випуск матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», започаткованого на кафедрі українознавства і політології у 1998-1999 навчальному році, включає доповіді викладачів, підготовлені на основі вивчення джерел, переважна більшість яких уперше запроваджується до наукового обігу. Автори їх висвітлюють проблеми освіти, обговорені під час роботи постійно діючого семінару.

(Файл в архіві. Розмір файлу 1,290 Мb)

Шостий випуск матеріалів науково-методичного семінару «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», започаткованого на кафедрі українознавства і політології у 1998-1999 навчальному році, включає доповіді і повідомлення викладачів кафедри на науково-практичній конференції, присвяченій 60-ій річниці визволення України від фашистських загарбників.

(Файл в архіві. Розмір файлу 0,558 Мb)

 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.