Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Історія України та
Сіверщини до ХVІІІ ст.


- Історія Лівобереженої
України та Чернігово-
Сіверщини (ХІХ ст)


- Історія України та
Придесення ( ХХ- ХХІ ст.)


- Філософія

- Історія міст і сіл

- Підручники
Підручники
В.М. Половець

У навчальному посібнику розглядається авторська концепція українознавства. Висвітлюється сукупність знань та уявлень, набутих в різні часи іншими народами та зафіксованих писемно про Україну як про певну геополітичну реальність, самодостатню та окремішню частину світової цивілізації.

В.М. Половець

Посібник написаний у формі курсу лекцій, в якому автор намагається об’єктивно висвітлити історію українського народу – від праслов’янських часів до сьогодення. На основі творчого осмислення документів і матеріалів про минувшину зроблена спроба узагальнити події вітчизняної історії. Матеріал подається з відповідними питаннями до кожної теми, джерелами та літературою. Мета книги – допомогти студентам неспеціальних факультетів у вивченні української історії.

Розрахована на студентів, учителів, викладачів та широке коло читачів.

В.М. Половець

Програма запропонованого курсу призначена для студентів гуманітарних та природничих факультетів педагогічного університету, де історія України не є спеціальністю, а викладається як обов'язковий самостійний предмет. Поглиблене вивчення історії нашої Вітчизни, в умовах її розбудови та незалежності, викликане нагальними потребами підготовки молодого покоління до самостійного життя. Бурхливі і глибинні суспільні зміни, що відбуваються у наш час, вимагають від кожного громадянина України, виваженого підходу до оцінок історичних подій і явищ.
 
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.