Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Історія України та
Сіверщини до ХVІІІ ст.


- Історія Лівобереженої
України та Чернігово-
Сіверщини (ХІХ ст)


- Історія України та
Придесення ( ХХ- ХХІ ст.)


- Філософія

- Історія міст і сіл

- Підручники
Історія України та Придесення (ХХ-ХХІ ст.)
Горобець С.М.

Село Петрушин Чернігівського району належить до числа найбільш потерпілих в роки голодомору. За допомогою великого блоку документальних матеріалів, свідчень та спогадів автор широко розкриває картину життя поліського села в страшні часи 1932-1933 років. Велику увагу приділено керівній верхівці села, яка не стала на захист місцевого населення, а тому безпосередньо причетна до злочинів влади.

Т. Демченко

Навчальний посібник призначений для заступників голів райдержадміністрацій, заступників голів районних рад, заступників голів міських рад міст обласного значення з гуманітарних питань, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які вчаться за професійною програмою підвищення кваліфікації, викладачів Центру, всіх, хто цікавиться історією України та рідного краю. Він підготовлений на виконання Обласного плану заходів на 2007 – 2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 1933 рр., затвердженого розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 травня 2007 р. №200. Посібник містить матеріали про колективізацію та голодомор на Чернігівщині в кінці 20-их – на початку 30-их років ХХ ст., нормативно-правові акти, документи, рекомендовану літературу, локальні електронні ресурси, інтернет-посилання та фотоілюстрації з цієї тематики.

Т. Демченко

На основі значної джерельної бази та наукової літератури у книжці відтворено головні віхи життя нашого земляка, адвоката Іллі Шрага – відомого діяча українського національно-визвольного руху, проаналізовано його громадсько-політичну діяльність, зокрема, участь у роботі таких репрезентативних інституцій, як Перша Державна Дума Росії та Українська Центральна Рада.

Для науковців, педагогів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією рідного краю та життєписом його видатних представників.

У нарисах зроблено спробу на основі документів висвітлити один з головних історичних етапів державного будівництва, а саме - події 1917р. на Чернігівщині. Особливу увагу приділено реформуванню політичної системи в умовах революції, реакції на події органів влади та місцевого самоврядування, розвиткові українського руху в регіоні. Видання розраховано на викладачів, аспірантів, студентів-істориків, а також на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

В. Шкварчук

...зумисно не вдаючись до залучення опублiкованих в iнших виданнях матерiалiв i документiв - я вирiшив провести своє дослiдження. Врештi-решт, як справедливо зауважив блискучий росiйський публiцист українського походження Анатолiй Стреляний: "Справжнє лице будь-якої влади не те, яке вона показує, а те, яке вона приховує". Отож i писатиму тiльки про широкому загалу невiдоме. Iншому дослiднику, який захоче подати iсторiю цього перiоду в повному обсязi, моя праця зможе послужити допомiжним матерiалом, так би мовити, свiдченням знизу


С. Павленко

У книзі-дослідженні С.Павленка розповідається про маловідомі сторінки історії Чернігівщини. Автор, вивчаючи спецхрони колишніх архівів КДБ та Чернігівського обкому КПУ, натрапив на унікальні документи, які до цього часу нікому не були відомі. Видання розраховане на вчителів, школярів, краєзнавців, патріотичну громадськість.


В. Шкварчук

Однажды Президент Кравчук (еще не "экс-") с подкупающим простодушием публично заявил, что про голодомор 1932-33 годов на Украине он (даже на посту главного идеолога КПУ!) ничего не знал. Не будем удивляться. "Меня события тех лет тоже беспокоили, -- рассказывал давний сотрудник КГБ. -- Но чтобы получить в архиве соответствующие документы, нужно писать обоснование. Начальство сразу усекет: интересуется заведомо ложными антисоветскими измышлениями".


А. Боровик

Монографія присвячена дослідженню процесу українізації загальноосвітніх шкіл періоду української революції 1917-1920 рр. Особливу увагу автор звертає на стан наукової розробки проблеми і джерельну базу, вироблення планів українізації та їх реалізації урядами Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР, реформування підготовки педагогічних кадрів, забезпечення шкіл підручниками та іншими засобами навчання.
Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів.

   
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.