Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери- Архівні сторінки

- Ніжинська старовина

- Сіверянський архів

- Матеріали ДАЧО

- Історичні читання
НАУКОВІ ЗБІРНИКИ
Сіверянський архів
Перший випуск наукового щорічника «Сіверянський архів» присвячено 110-річчю від дня заснування Чернігівської губернської вченої архівної комісії. Вміщені у книзі статті та розвідки висвітлюють доробок і діяльність цієї наукової інституції у контексті вітчизняного історіографічного процесу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Для істориків, архівістів, співробітників музеїв та бібліотек, викладачів, студентів, краєзнавців та широкого кола шанувальників старовини.

У другому випуску наукового щорічника "Сіверянський архів" висвітлено досить широке коло питань архівознавства, джерелознавства та археографії. Оприлюднені в книзі документи з архівосховищ Чернігова, Києва та Москви, що здебільшого уперше запроваджуються до наукового обігу, дозволять відтворити призабуті сторінки історії України й, зокрема, Чернігово-Сіверщини.

Для істориків, архівістів, співробітників музеїв та бібліотек, викладачів, студентів, краєзнавців та усіх шанувальників старовини.
 
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.