Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2011 рік №2

У ГЛИБ ВІКІВ
Келембет С. Сіверські князі Наримунтовичі ....................................................................................................................................................................................3
Пиріг П. Про політичне становище України за доби Руїни ........................................................................................................................................................12
Пилипенко В. Ворог мого ворога – мій друг, або Ідея польсько-перської співпраці в середині XVI – середині XVII ст. ..........................................27
Циганок О. На переломі: епітафії у поетиці "Fons castalius" [Кастальське джерело] (1700 - 1701 р.) .........................................................................34

РОЗВІДКИ
Чугаєва І. Давньоруське літописання в студіях м.і. костомарова ...........................................................................................................................................39
Курач С. До питання історичної реконструкції колекції Галаганів ..........................................................................................................................................45
Радько П. Образ козацького полковника періоду Хмельниччини як учасника державотворення в новітній українській історіографії ............52
Царенок А. Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко ...........................................................................59
Панченко В. Іван Петрович Білоконський: біографія (1855-1931 рр.) ..................................................................................................................................70
Морозов В. Внесок дворянського роду Марковичів-Маркевичів у культурно-освітні процеси Лівобережної України
другої половини XIX – початку XX ст. ................................................................................................................................................................................................81
Ігнатенко М. Середньостатистичний стан здоров’я сучасного українського селянина 88
Нагорний В. Охорона єдності Російської православної церкви за «Уставом Духовных Консисторий» від 27 березня 1841 року ....................101
Ачкіназі Б. Рурська криза 1923-1924 років та її наслідки .......................................................................................................................................................107
Магурчак А. Андрій Жук у внутрішньопартійній боротьбі УСДРП 1908 – 1912 рр. ..........................................................................................................112

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

Нескорені (свідчення в’язня концтабору Дахау) (Підготовка до друку, передмова та коментарі А. Морозової) .....................................................119

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Демченко Т. Рахно О. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси). ...........................................................................................................................128
Дзюба С. Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького: Роман. ...........................................................................................................................131

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Шуміло В. Початок хрещення Русі за часів князя Оскольда ..................................................................................................................................................137
 

© Valery, 2011
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.