Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2010 рік №4-5

У ГЛИБ ВІКІВ
Чугаєва І. Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах
як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання .........................................................................................................................................3
Ситий Ю., Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці ..........11

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Пиріг П. Перепис населення українських міст XVIIст. .................................................................................................................................................................16

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА

Блакитний М. Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 – 1916 рр.) за матеріалами
часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь" .................................................................................................................................83
Кравченко О. Соціально-економічний розвиток слобожанських монастирів середини XVII – XVIIIст. Монастирське землеволодіння .............92

З ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Стаховський А. З книги "Дзеркало від писання божественного", Чернігів 1705 р.
(Підготовка до друку, переклад з польської та церковно-слов'янської, коментарі Валерія Шевчука) ......................................................................102

РОЗВІДКИ
Рахно О. Чернігівський губернський земський гласний О.Ф.Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) ..............................................................142
Колєватов О. Фінансування Слобідсько-Українських військових поселень до їх реорганізації у 30-х рр. XIX ст.  .................................................154
Клименко В. Зміни в партійно-державному курсі щодо розвитку промислової кооперації (кінець 1940-х рр.) ......................................................160
Дедович Д. Проблеми освіти Чернігівщини 20-х – початку 30-х рр. ХX ст. на сторінках часопису "Радянська освіта" ..........................................165
Шара Л. Медичне обслуговування населення Чернігова (70 – 90-і роки ХІХ ст.) ..............................................................................................................171
Терлецький В. Пошуки і знахідки на ниві ушинськознавства (З нагоди 140-річчя від дня смерті К.Д.Ушинського) ..............................................179
Демченко Т. Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління ..............................................................................................................................................193

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
Спогади Михайла Жука про Київську школу Миколи Івановича Мурашка
(Підготовка до друку, вступне слово, коментарі Ольги Єрмоленко, Наталії Суспи) ........................................................................................................201
Старовойтенко І. Чернігівщина на сторінках щоденної української газети „Рада” (1906–1914 роки) .......................................................................226

ЮВІЛЕЇ
Сергію Леп'явку – 50 .........................................................................................................................................................................................................................234

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛІДИ. АНОТАЦІЇ
Половець В. Буденний В. В серцях злинялий помаранч. Поезії (2005–2009 рр.). – Чернігів: „Чернігівські обереги”. – 2009. – 88 с.   ...........236
 

© Valery, 2010
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.