Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

2008 рік №6

У ГЛИБ ВІКІВ
Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю відкриття Мізинської палеолітичної стоянки
Залізняк Л. Фінальний палеоліт і мезоліт Середнього Подесення .........................................................................................................................................3
Черненко О. Перші дослідження Мізинської стоянки ................................................................................................................................................................14
Пашкевич Г. Умови існування пізньопалеолітичної людини басейну Десни ......................................................................................................................17
Отрощенко В. Дослідження пам’яток доби бронзи в Мізинському мікрорайоні ................................................................................................................20
Шовкопляс Т. З історії дослідження Мізинської стоянки ..........................................................................................................................................................23
Чубур А. Деснянський палеоліт в епоху екстремальних затоплень («Потопу») .................................................................................................................26
Ясновська Л. Старожитності ІХ-ХІІІ ст. Мізинської округи ..........................................................................................................................................................30
Радієвська Т. Матеріали Мізинської стоянки в археологічній збірці Національного музею історії України (з історії дослідження) ...................35
Веремейчик О. Розвідувальна експедиція І.І. Ляпушкіна 1947 р. на Чернігівщині .............................................................................................................40
Пазинич В. Вплив екстремальних гідрологічних явищ на структуру розселення в басейнах лівих приток середнього Дніпра .............................47
Ногін Є. Історія вивчення неоліту Північно-Східної України ......................................................................................................................................................51
Волерт Я. До історії села Мізин .........................................................................................................................................................................................................59
Котченко А. Пізньопалеолітичні витвори мистецтва Чернігівщини .........................................................................................................................................63
Кепін Д. Методичні засади збереження нерухомих палеолітичних пам’яток ......................................................................................................................69
Куриленко В. Палеоліт округи Мізина (Нові дослідження XXI ст..) ..........................................................................................................................................73

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Поддубний А. Про походження назви селища Радуль ..............................................................................................................................................................77

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
Ситий І. До історії генерального військового суду: декрет від 8 березня 1704 р.  ...............................................................................................................81

РОЗВІДКИ
Цубенко В. Охорона здоров’я в Українському (Харківському) та Києво-Подільському військових поселеннях кавалерії
у першій половині хіх століття ............................................................................................................................................................................................................84
Ісіченко І. Чернігівсько-Сіверська аскетична традиція та духовні пошуки новочасної України ......................................................................................91
о. Мицик Ю. “Мазепіана” у творчості кінорежисера Євгена Деслава ......................................................................................................................................97
Алфьоров О. Економічне становище старшинського роду Голубів та його відгалужень (Голуби, Зіневичі, Мануйловичі, Алфьорови) ...........100
Гринь О. Старожитності Подесення у працях місцевих краєзнавців останньої чверті XVIII ст. .....................................................................................107
Чемісов Б. Про предмет дослідження дисципліни «розміщення промислового виробництва» .................................................................................113

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Павленко С. Штурм Батурина: нові подробиці та старі схеми ...............................................................................................................................................116
Про аторів .............................................................................................................................................................................................................................................121

 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.