Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

2008 рік №5

У ГЛИБ ВІКІВ
Куриленко В. Пам’ятки астроархеології у зібранні Мізинського музею ..............................................................................3
Ситий І.
Герб і печатка Кочубеїв .............................................................................................................................................8
Пилипенко В. Мартин Пашковський – забутий український поет і публіцист початку XVII ст.  .....................................11
Фірсов О.
Військово-політичні погляди П. Сагайдачного та Б.Хмельницького ..............................................................18

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА

Гапоненко Д. Відродження Ніжинського Благовіщенського монастиря. Архімандрит В. Черняєв (1803 – 1823) ...........25

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
о. Мицик Ю. З документації Свято-Михайлівського Золото-верхого монастиря XVIІ - ХVІІІ ст. (Маєтності в Острі) .. 29

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Пиріг П., Любич О. Соціально7економічне становище Батурина в першій половині ХІХ століття ...............................52

РОЗВІДКИ
Нестеренко Л. Фінансове забезпечення початкових навчальних закладів у сільській місцевості
в дореформенний час .............................................................................................................................................................63
В’яла О. Науково-педагогічна діяльність професора В.К.Піскорського: історіографія проблеми .................................67
Цубенко В. Характеристики капіталу Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових
поселень кавалерії ..................................................................................................................................................................73
Католик А. Особливості процесу становлення й розвитку земської медицини на Чернігівщині ....................................81
Вовкотруб Ю. Науковий внесок Я. Козельського у становлення та розвиток механіки на теренах України
у другій половині XVIII ст. ........................................................................................................................................................87
Самардак М., Ушак В. Освітній процес в університетах: педагогічний чи андрагогічний? ............................................90
Маслійчук В. Дитина та голодні роки (стратегії дорослої та дитячої поведінки на Північному Лівобережжі
у 80-х рр. XVIII ст.) ....................................................................................................................................................................94
Назарко С. Світовий досвід формування ринку освітянських послуг в Україні ...............................................................99
Помаз Ю. Основні напрямки діяльності органів державної влади щодо пам’яток культового призначення
у 1960-х роках в Україні ........................................................................................................................................................104
Галушко О. Участь козаків Чернігівського полку у війнах Росії з Туреччиною та Кримом в останній третині
XVII - XVIII ст. ...........................................................................................................................................................................111

НАРОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Несен І. Лелека в народних уявленнях Правобережного Полісся ...................................................................................121

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Журавльова С. Агіографічна поезія свт. Іоана Максимовича в контексті духовних традицій ісихазму ......................128
Столяр М. Особистісність буття в поезії Олени Мамчич .................................................................................................133

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Павленко С. Обережно: фальшивий Батурин ..................................................................................................................137
Дзюба С. Поет-пророк Володимир Бровченко .................................................................................................................140
Грицюк О. Чернігівське сузір’я галактики „Ятрань” .........................................................................................................143

ЕКОНОМІКА
Мекшун Л. Бюджетні дослідження у працях представників української земської статистики .....................................145
Савченко В. Регіональні особливості народонаселення та працевлаштування на території України .......................149
Тканко В., Веселов І. Концептуалізація шляхів покращення контролю у сфері грального бізнесу ...........................156
Ірха Л. Методологічні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств ...................................................163
Виговська В. Бюджетування як інструмент управління фінансовими ресурсами малого підприємства ...................166
Лебединська Л., Ремньова Л.
Принципи розробки фінансової стратегії страхової компанії ....................................168

 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.