Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

2008 рік №2

У ГЛИБ ВІКІВ
Дзира І.Українсько-російські взаємини кінця 20-х рр. XVIII ст. на сторінках “Краткого журнала
о поездке в Москву гетмана Даниила Апостола” ...................................................................................................................3
Пиріг П. Про українську шляхту в XVII столітті .....................................................................................................................13
Адруг А. Цивільна архітектура Чернігова другої половини XVII- початку XVIII ст. ..............................................................22
Однороженко О. Герб князів Буремльських і Курцевичів ................................................................................................27

ІТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Кондратьєв І. Любеч .............................................................................................................................................................35
Шара Л. Комунальне господарство Чернігова: з історії розвитку ......................................................................................45
Коновальчук В. Відкриття Ніжинської прогімназії О.Ф. Кристинської 1907 р. та міської чоловічої в 1912 р. ...............55

РОЗВІДКИ
Морозова А. Чернігівські губернатори другої половини XIX – початку XX ст. ...................................................................58
Міщук С. Дослідження рукописних книг та стародруків Чернігова і Ніжина в другій половині XIX – на початку XX ст. 63
Панченко В. Наукова спадщина І.П. Білоконського ............................................................................................................68
Гаврилов В. Заготівлі сільськогосподарської продукції в селах Північного Лівобережжя України у 1943-1953 рр. ....80
Мельничук Н. Розгортання «першозлочину» як архетипу у філософуванні М.Гоголя ....................................................94
Пригоровський В. Ведемо пошук: “О. Д.” – хто ж він? ......................................................................................................99
Ветох М. Європейська Реформація в українській та російській церковній історіографії XIX – початку XX ст. ...........104
Солодков В. Європейський простір вищої освіти як соціальний інститут .....................................................................111
Дзюба Т. «... І дослідач, і публіцист, і переводчик, і коректор, і редактор, і експедитор!» ..........................................120

ЮВІЛЕЇ
Ісаєнко О. Духовний заповіт Миколи Петровича Ліневича ...............................................................................................124

ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ
Маслюк Л., Столяр М. Феномен святості в сучасному філософському дискурсі: європейський контекст ..............129
Баранова Н. Гра та мистецтво як засоби естетизації обряду ........................................................................................134
Чорний О. Онтологічні аспекти філософії освітнього менеджменту в Україні ...............................................................140

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОТАЦІЇ

Довбня В. Теоретичний “портрет” української філософії .................................................................................................144
Cлапчук В. Вірші на піску ....................................................................................................................................................150
Лєпьошкіна О. “Спішіть любить. Життя таки минає…” ...................................................................................................151

ЕКОНОМІКА
Чемісов Б. Проблеми міграції сільського населення в системі демографічних процесів Чернігівського регіону ......155
Бондаренко Д., Гливенко В. Біологічні активи в сільськогосподарському обліку .....................................................158
Кохась О. Переваги та недоліки наслідків рефінансування в управлінні дебіторською заборгованістю ....................161
Довга Т. Роль мотивування у підвищенні ефективності діяльності працівників ...........................................................166
Семченко О. Теоретичні аспекти керівництва та лідерства у питаннях підвищення ефективності
управління організацією .......................................................................................................................................................172
Лавров Р. Оцінка міжсекторних та територіальних переміщень виробництва картоплі в Україні ..............................176

Некролог. Григорій Михайлович Курас .........................................................................................................................182
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.