Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2007 рік №6

У ГЛИБ ВІКІВ
Горобець С., Ситий І. Про втрати Чернігівського полку під час другого Чигиринського походу 1678 р.  ........................3
Пиріг П. Соціально-економічна політика гетьмана Івана Мазепи  .....................................................................................14

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Шара Л. Чернігівське виборне управління: здобутки в царині освіти (70-90-і роки ХІХ ст.)  ...........................................24

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Тарасенко О. "Літопис" Рихлівського Миколаївського монастиря  ...................................................................................35

З ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Шевчук В. Чернігівський поет другої половини хvіі-поч. Хvііі ст. Іван Орновський  .........................................................53
Орновський I. Муза Роксоланська  ......................................................................................................................................60
о. Мицик Ю. Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна-Казимира у 1663-1664 рр.  ..................85

РОЗВІДКИ
Кривошея І. Володіння бунчукового товариша Андрія Васильовича Борковського та його нащадків у XVIII ст.  ......106
Мітеров О. Демографічна характеристика сільського населення Чернігівської губернії
(друга половина ХІХ- початок ХХ століття)  ........................................................................................................................115
Терещенко О. Шабаш відьом у віруваннях російського та українського селянства хіх ст.  ........................................127
Мащенко А. Колонія Нові Мизиричі та її роль у соціально-економічному розвитку України
(перша половина ХІХ ст.) ......................................................................................................................................................132
Стрілюк О. Державно-правовий статус Фінляндії в парадигмі внутрішньої політики П.Столипіна  .............................138
Руденко Н. Переселення населення Чернігівської губернії на Кавказ  ...........................................................................144
Коваленко О. Григорій Милорадович і журнал “Киевская старина”  ...............................................................................147

ЮВІЛЕЇ
Ушак В. Сократ і Г. Сковорода: погляди і позиції. До 285-річчя від дня народження Г.С.Сковороди  .......................153

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОТАЦІЇ

Лисенко О. За лаштунками невідомої війни  .....................................................................................................................156
Дзюба С. Найчесніші, найщиріші, найтепліші, найлюдяніші!  ...........................................................................................160

ЕКОНОМІКА
Ребенок А. Аналіз інвестиційних проектів підприємств галузі виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів Чернігівської області  ..........................................................................................................163
Симонова О. Стан, тенденції та роль владних структур у створенні привабливого клімату регіону
(на прикладі Чернігівської області)  .....................................................................................................................................167
Баранкова Н. Ріпаківництво в Україні і регіоні та шляхи його розвитку  .........................................................................171
Верба В. Класифікація консультаційних проектів  ............................................................................................................174
Холодницька А., Бондар В. Формування та становлення методів управління в науковій та
адміністративній школі менеджменту  .................................................................................................................................182
Подобенко М. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем
глобальної конкурентоспроможності  ..................................................................................................................................188
Гребешкова О., Федорцова І. Стратегічна діагностика активів підприємства: постановка проблеми  ...................196
Лебединська Л., Ремньова Л. Роль банків та страхових компаній в активізації інвестиційних
процесів в економіці України  ...............................................................................................................................................203
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.