Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

Шеф-редактор С. О. Павленко

Головний редактор В. О. Дятлов

Заст. головного редактора О. Б. Коваленко

Редакцiйна колегiя М. К. Бойко, О. Д. Бойко, А. М. Боровик, Г. В. Боряк, В. О. Горбик, В. О.Дятлов, О. Б. Коваленко, В. П. Коваленко,
В. В. Кривошея, С. А. Леп'явко, О. О. Маврин, Ю. А. Мицик, Д. М. Никоненко, А. М. Острянко, С. О.Павленко, В. М. Половець, К. М. Ячменіхін

Редакцiйна рада І. М. Аліференко, П. В. Грищенко, О.К.Дубина, В.В.Мельничук, П. М. Мовчан, C. М. Мойсієнко, О. П. Моця, О. П. Реєнт,
С. П. Реп'ях, Ю. О. Соболь, П. С. Сохань, В.М.Тканко, В. Ф. Чепурний, В. М. Шевченко.

Випусковий редактор О.В.Ткаченко
 

Журнал видається за фінансової підтримки Чернігівської облдержадміністрації.

Засновники: Чернiгiвський національний педагогічний університет iменi Т. Г. Шевченка, Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Згідно з додатком до постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1-05/4 журнал "Сiверянський лiтопис" включено у перелiк наукових видань, публiкацiї яких зараховуються до результатiв дисертацiйних робiт з iсторiї.

Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 16226 - 4698 ПР вiд 21 грудня 2009 р., видане Міністерством юстиції України.

Iндекс 74325

Адреса редакцiї: 14000, м. Чернiгiв, вул. Воровського, 10

Телефон для довiдок 95-74-18

Сайт журналу: www.siver-litopis.cn.ua

Базовi освiтнi, науковi, культурологiчнi установи, де зберiгаються комплекти журналу "Сiверянський лiтопис":
Нацiональна бiблiотека України iменi В. I. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України
Державна науково-технічна бібліотека України
Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
Харкiвська державна наукова бiблiотека ім. В. Г. Короленка
Книжкова палата України

Журнал надсилається також до інших бібліотек, наукових, освітніх та культурологічних закладів України, США, Канади, Англії.

Часопис можна передплатити в будь-якому відділенні зв'язку України.
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.